Biểu phí

Để biết thêm thông tin về học phí và chính sách ưu đãi, vui lòng liên hệ tại trường để biết thêm chi tiết.

TOV Định Quán

TOV Đồng Tháp

TOV Sa Đéc

TOV The Park HCM


QUY ĐỊNH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ:

1. Đối với học sinh đang theo học:

Chính sách hoàn trả học phí sẽ được áp dụng đối với trường hợp học sinh rút hồ sơ không tiếp tục học tại trường trong năm học như sau:


1.1:   Thủ tục tạm ngưng học:

 • Phụ huynh phải hoàn tất mẫu đơn rút hồ sơ theo quy định của Nhà trường và nộp cho Phòng Tuyển sinh trước 30 ngày làm việc, tính từ ngày học cuối cùng của học sinh tại trường. Trong trường hợp này, Nhà trường sẽ áp dụng chính sách hoàn phí theo quy định và chi phí trả lại cho phụ huynh sau 02 tuần, tính từ ngày học cuối cùng của học sinh tại trường.
 • Trong trường hợp phụ huynh không thực hiện việc nộp đơn rút hồ sơ theo quy định trước 30 ngày, Nhà trường sẽ áp dụng chính sách hoàn phí theo quy định và chi trả lại cho phụ huynh sau 05 tuần, tính từ ngày học của cuối cùng của học sinh tại trường.
 • Nhà trường sẽ hoàn phí theo quy định và căn cứ vào ngày học cuối cùng của học sinh tại trường

1.2: Mức hoàn học phí:
- Hoàn phí :
Nhà trường chỉ hoàn phí đối với học phí :

 • Đóng 03 tháng: 65% trên số tiền chưa học
 • Đóng 06 tháng: 75% trên số tiền chưa học
 • Đóng 09 tháng: 85% trên số tiền chưa học

( Áp dụng cho học phí chưa học tối thiểu phải còn đủ 01 tháng)
- Không hoàn phí

 • Nhà trường không hoàn phí đối với học phí đóng 01 tháng

1.3 Mức hoàn Phụ thu:

1.3.1 Phí xe đưa đón, Cơ sở Vật chất, Năng khiếu ngoại khoá

 • Nhà trường chỉ xem xét hoàn trả số tiền các loại phí Cơ sở vật chất, Phí xe đưa đón, Năng khiếu ngoại khoa nếu số tiền còn lại tương đương với chi phí của 01 tháng trở lên
 • Phụ huynh phải nộp đơn ngưng sử dụng các loại dịch vụ trên cho phòng Tuyển sinh tối thiểu trước 15 ngày. Phí hoàn trả được tính theo phương thức tròn tháng ( trường hợp học sinh ngừng sử dụng các dịch vụ trên ngay sau ngày đầu tiên của tháng thì vẫn được xem là sử dụng hết tháng)

1.3.2 Tiền ăn

 • Nhà trường sẽ hoàn trả số tiền ăn tính theo ngày thực tế mà học sinh vắng mặt có đơn xin phép 
 • ( Tháng nào tính theo tháng đó)
 • Nhà trường sẽ không hoàn trả tiền ăn nếu học sinh vắng mặt 01 trong các bữa ăn sáng, nhẹ, xế đã đăng kí trong tháng và không có đơn xin phép.

2. Đối với học sinh chưa bắt đầu học:

- Hoàn phí:

 • Nhà trường hoàn phí đối với học phí 
 • Đóng 01 tháng: 50% trên số tiền học phí đã đóng
 • Đóng 03 tháng: 60% trên số tiền học phí đã đóng
 • Đóng 06 tháng: 70% trên số tiền học phí đã đóng
 • Đóng 09 tháng: 80% trên số tiền học phí đã đóng

- Không hoàn phí:
Nhà trường sẽ không hoàn phí đối với các khoản khác đã đóng gồm Phí cơ sở vật chất, Phí Xe đưa đón. Phí phụ thu tiền ăn…….


Copyright © 2014 - 2024 Trường Mầm Non Tổ Ong Vàng